صحیفه سجادیه

بحمدلله بعد از قرآن کریم، تنها مرجع و کتابی که از ابتدا تا انتها در زمان ائمه اطهار و از کلام آن بزرگوار و دستور املاء ایشان صادر شده، کتاب مقدس صحیفه سجادیه است که هیچ شبهه ای ولو ضعیف در سند آن وجود ندارد. در این کتاب عزیز از زبان سیدالساجدین نه تنها شیوه دعا بیان شده، بلکه بالاترین مضامین عرفانی و سیر و سلوکی و شیوه گفتگو با خداوند متعال و همچنین مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی و حقوقی و ... در قالب دعا بیان شده است.

یکی از معتبرترین نسخه ها، نسخه ای است که به قلم عارف کامل علامه کفعمی که از علمای قرن نهم هجری می باشد، انجام شده و به لحاظ شخصیت خاص، ایشان که جزء علماء شاخص نادر شیعه هست، این نسخه می تواند به عنوان نسخه مرجع قرار گیرد ولی متأسفانه کمتر بدان پرداخته شده.

در ضمن در بین ترجمه های موجود، ترجمه ی حجت الاسلام مهدوی که از مترجمان زبردست بوده استفاده شده که ضمن رعایت اصول ترجمه، به صورت ساده بیان شده و مطالب آن با دقت بیشتر ترجمه شده است و از آنجایی که این ترجمه نیاز به بازنویسی و به قلم روز درآوردن بود، حقیر اقدام به این امر نموده ام. باشد که این ترجمه مقبول اهل نظر قرار گیرد.