قانون شیعه بودن

موضوع این کتاب، آداب و احکام اسلام از ولادت تا مرگ است و در آن آداب ولادت، لباس، مسکن، خوردن و آشامیدن، خوابیدن و بیدار شدن، طهارت و نماز، نظافت و زینت، ازدواج، کسب روزی و طلب رزق، معاشرت و مصاحبت، قرائت قرآن، ذکر و دعا و زیارت، حفظ صحت و سلامت، دفع مرض و وصف احتضار، مردن، غسل دادن، کفن کردن، دفن نمودن و تعزیه گذاردن، موجبات فقر و غنی و بسیاری از امور دیگر زندگی به تفصیل آمده است که گسترگی آداب اسلامی را به تصویر می کشد که  با تأمل و تدبیر در محتوای این کتاب و در سایه ی عمل به آداب و قوانینش خواننده ی گرامی می تواند زندگی زیبایی در دنیا و آخرت داشته باشد. این کتاب از ساده نویسی برخوردار است و به سبکی خاص موضوع بندی شده است که طالب سعادت و کمال را، در پیدا کردن مطلب مورد نظر و فهم کتاب یاری می رساند. همچنین تألیف عالم بزرگوار علامه حاج شیخ عبدالله مامقانی غروی است و در واقع خلاصه ی ترجمه ی کتاب عربی«مرآة الکمال لمن رام درک مصالح الأعمال» می باشد.