اصول فقه

کتاب«اصول الفقه»از نوآوری علمی، اتقان و عمق مطالب برخوردار است که از آن اثری متقن و ماندگار ساخته است و علامه فقید به منظور رفع خلاء موجود بین دو کتاب«معالم» و «کفایه» و با تأسی از ابتکار استاد خویش آیت الله شیخ محمدحسین اصفهانی- در دسته بندی مباحث- آن را تنظیم کرده است که مؤسسه آیین معنویت در پی اهداف الهی و بلند خود تلاش کرده است که چند ویژگی خوب را به محسنات آن بیفزاید که از جمله آن است: 1- موضوع بندی و خلاصه کتاب در حاشیه ی آن که نقش مهمی در جمع بندی و فهم مطالب خواهند داشت- 2- درس بندی کتاب برای دو سال تحصیلی در حوزه های علمیه- 3-  پاورقی های مفید و تحقیقی برای درک بهتر مطالب این کتاب و ارائه مطالب توضیحی و مفید در پاورقی در قالب الفاظی روان و پرهیز از مطالب حشو و زاید- 4- کیفیت چاپ عالی و زیبا- 5- تعریف، تفسیر و توضیح بسیاری از جملات و کلمات موجود در کتاب- 6- اشاره به مرجع بسیاری از ضمائر- 7- استفاده از مثال های متنوع برای فهم بهتر مطالب درسی.