سلوک مسجدی

پایه تکامل مجتمع های انسانی، تجربه گذشتگان، اندیشیدن و تأمل در پیشامدهای موجود و ترسیم راه درازی که در پیش دارند، است؛ که اساسش آن تجربه ها و اندیشه هاست.

این کتاب در سالگرد صدمین سال تولد آیت الله طالقانی، آن بزرگ مرد مبلغ، پیرامون «بررسی جایگاه مسجد هدایت در سلوک عملی آیت الله طالقانی» تدوین شده. توضیح آنکه آیت الله طالقانی بی هیچ گزافه ای مصداق بارز آیه ی «الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، و لا یخشون احدا الا الله و کفی بالله حسیبا» بود و با احساس بار مسئولیت انسانی، برای رساندن رسالتی که خدا بر دوش او نهاده، تنها بیمناک از پروردگار بود. و در سراسر چهل سال حرکت آگاهانه، با عزم و اراده استوار، مداوم و مبارزه بی امان با دشمنان مردم، نه تردیدی به خود راه داد، نه با قدرتی سازش کرد، نه از زور هراسان شد، نه برای زر ارزشی قائل بود، و نه فریب تزویرها را خورد.

همچنین، آنچه که با تاریخ زندگی مرحوم آیت الله طالقانی گره خورده، «مسجد هدایت» است که به عنوان یکی از پایگاه های مهم نهضت امام خمینی، همواره مطمع نظر تاریخ نگاران انقلاب اسلامی بوده است.

همچنین، این کتاب ارائه دهنده نمونه کاملی از مسجد طراز انقلاب اسلامی از نظر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.