شیخ الفقها

در این نوشتار به بیان زندگی کسی می پردازیم که با جهد و اجتهاد یک عمر در بند بندگی خداوند و آزاد از غیر او به تعلیم و تعلم پرداخت و به لحاظ تخصص عالی در علوم محتلف علامه ذوفنون شد؛ اگرچه به خاطر روحیه عزلت و مظلومیت اطلاعات ظاهری چندانی از او نیست، ولی اگر به تجزیه و تحلیل شخصیت او پرداخته و آثار ایشان احیا شود، به یقین انوار وجودی ایشان صدها سال می تواند راهنمای حرکت تشنگان علم قرار گیرد. او کسی نیست جز شیخ الفقها حضرت آیت الله العظمی شیخ عبدالنبی وفسی اراکی.

لازم به ذکر است هر جا سیرت علامه در این کتاب مطرح است، به تناسب، آیات و روایات در آن باب گنجانده شده تا سیرت علما با رویکرد دین تفهیم گردد. همچنین به ذکر حکایات و کرامات ایشان و معرفی اساتید، شاگردان و تألیفاتشان پرداخته شده است. از نکات برجسته کتاب، «مصاحبه» هایی در مورد شخصیت برجسته ایشان می باشد.