آفتاب عرفان

این اثر که از قدیمی ترین آثار استاد است، ابتدا در سلسله مقالات ایشان با عنوان آیین سلوک (آیین معنویت) نگارش و پس از اصلاحات و اضافاتی در سال های بعد در قالب کتاب آفتاب عرفان به چاپ رسید. این کتاب بیانگر زندگی استاد العرفا ملا حسینقلی همدانی است که از بزرگترین عارفان معاصر شیعه می باشد. درمورد شخصیت ملاحسینقی همدانی به صورت اجمال می توان گفت که ایشان سرسلسله فقهای عارف شیعه در دوران معاصر بوده که در مکتب ایشان سیصد مجتهد عارف تربیت شدند از جمله سید احمد کربلایی و شیخ بهاری و ازطریق این بزرگواران سید علی قاضی طباطبایی) که به تعبیر امام کوه توحید بود.) و آیت الله شاه آبادی (استاد امام) و از آن طریق به مرحوم علامه طباطبایی و امام و در عصر حاضر علامه جوادی آملی و حسن زاده آملی می رسد.

نکته آخر در روش تربیتی این عارف بزرگ این است که این روش برمبنای قرآن و عترت محوری و امتزاج فقه،عرفان، فلسفه و اجتماع بوده است.