استاد حجت ملکی

هفته نامه فرهنگ روحانیت 62

این شماره می خوانید: شرایط شکوفایی فرهنگ دینی در جامعه سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاه به ظرفیت های استانی است  انتصاب رئیس بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  بهره گیری از تمام نیروها در خدمت به تعالی کشور شبکه هی اجتماعی:تبدیل تهدید به فرصت