استاد حجت ملکی

هفته نامه فرهنگ روحانیت

در این شماره می خوانید: شرایط شکوفایی فرهنگ دینی در جامعه /سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاه به ظرفیت های استانی است/انتصاب رئیس بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/بهره گیری از تمام نیروها در خدمت به تعالی کشور/شبکه هی اجتماعی:تبدیل تهدید به فرصت