دولتی بی کفایت برای مردمی قهرمان

مشکل کم‌آبی تو جایی مثل خوزستان آدمو یاد این جمله معروف می‌ندازه که میگه «اگه مدیریت یه بیابون رو دست حسن روحانی بدید، بعد از مدتی با کمبود شن مواجه میشید»

‏‎حالاخوزستان قهرمان قلب تپنده‌ای ایران زمین به فرماندهانی چون جهان آراها نیازمند است...
نه به استاندارها و فرماندارهای بی‌کفایت دولت تدبیر و امید...
که فقط یقه می بندن و تسبیح به دست میگیرند...
خوزستان تنها نیست ...
یک ایران تمام قد پشتش ایستاده...
تا دوباره صدای زندگی از کرخه تا کارون را بشنود...
خوزستان طاقت بیار چیزی به پایان ۸سال دفاع مقدس باقی نمانده