آقای امجد کاش به اندازه مهاجرانی بصیرت داشتی

دیروز مطلبی در فضای مجازی از قول دکتر مهاجرانی در عظمت شخصیت آیت الله خامنه ای خواندم که نقدی به سخنان آقای امجد بود.
مهاجرانی که از بی بصیرتان محسوب می شود، درمقابل حق زانو می زند اما فردی که سال ها استاد اخلاق بوده، بی اخلاقی بزرگی کرده و به مقام ولایت بهتان زده و ولایت فقیه را به خاطر اعدام یک خائن به حاشیه می برد و جای جلاد و شهید را عوض می کند. بنده به عنوان استاد سطح عالی حوزه علمیه و خادم کوچک این نظام این اقدام را محکوم می کنم.
فاصله حق و باطل تنها به اندازه چهار انگشت دست است. خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر قرار بده.