پرستاران مظلوم

خوب است به مناسبت ولادت پرستار کربلا(حضرت زینب(ص)) و روز پرستار یادی کنیم از پرستاران که غریب ترین شغل های این جامعه هستند. بعد از شیوع این ویروس منحوس تازه اندکی قدر آن ها توسط مردم شریف دانسته شد اما افسوس که مسئولین همچنان در خوابند.
کدام یک از این مسئولین حاضرند یک روز بدون حقوق کار کنند که انتظار کار بدون حقوق از این پرستاران مظلوم با این شرایط کرونا و سختی های طاقت فرسای این شغل را دارند و دائم حقوق این پرستاران فداکار را نه تنها افزایش نداده بلکه تادیه آن را نیز به تعویق می اندازند. پرستاری که شب و روز ندارد، پرستاری که طعم مادری از یادش رفته. 
این مسئولین چگونه می خواهند در قیامت پاسخگو باشند.