انتصاب استاد حجت ملکی به سمت مشاور فرهنگی دبیر مجمع تشخیص

دکتر محسن رضایی طی حکمی دکتر حجت ملکی را به سمت مشاور فرهنگی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.

در متن این نامه آمده است که:

جناب آقای حجت ملکی 

نظر به شایستگی و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به مدت یکسال به عنوان مشاور فرهنگی دبیر مجمع منصوب می شوید. 

امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوای الهی، تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برابر شرح وظایف ابلاغی در انجام امور محوله موفق و موید باشید