نظر آیت الله تسخیری رییس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در خصوص آثار دکترحجت_ملکی


کار ارزشمند استاد ملکی مرا به یاد پیام مقام معظم رهبری  انداخت که درباره یک طلبه و روحانی جوان دیگر فرمودند. اینکه روحانیون از سیره پاک ائمه استفاده کنند ؛ به یاد مرحوم محمد باقر صدر افتادم که از حیث علمی به اوج رسیده بود حتی معروف است ایشان قبل از رسیدن به بلوغ به اجتهاد رسیده بود.  مرحوم صدر در 22 سالگی «فلسفتنا» را می نویسد  که زیر بنای تشکیل حکومت الهی بود. در 27 سالگی «اقتصادنا» را می نویسد  و در 32 سالگی غیر از تدریس خارج فقه و تألیفات ؛ رهبری حرکت سیاسی در عراق را به عهده می گیرند. یکی از فیلسوفان بزرگ مصری نامه ای به ایشان نوشته بود و از سه کتاب ایشان، فلسفتنا، اقتصادنا و منطقنا،  به عنوان سه ستاره درخشان آسمان تفکر اسلامی یاد کرده بود. آقای صدر در 48 سالگی شهید شد. بنا بر توصیه مقام معظم رهبری باید الگوی فکری جالب یک طلبه جوان ایشان باشد که آثار عظیمی از خو به جا گذاشت و در راه نشر علوم اهل بیت و حتی نشر تفکر انقلاب در جهان اسلام  خدمات شایسته ای کرد.