دیداراستاد حجت ملکی با حضرت استاد آیت الله شوشتری (حفظه الله)

صبح روز چهارشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۹۲ جناب استاد حجت ملکی و هیئت همراه با استاد معظّم حضرت آیت الله شوشتری (حفظه الله) دیدار کردند. در پایان این دیدار جناب حجت ملکی از حضرت استاد تقاضای توصیه ای عرفانی داشتند که حضرت استاد در پاسخ وی نوشتند :

بسمه تعالی

قال الصّادق (ع) : اَلقَلبُ حَرَمُ الله

فَلا تُسکِن فی حرم الله غیرَ الله

عبدالقائم شوشتری

۱۱ / ۱۰ / ۹۲