تأکید بیرانوندی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در مجلس بر سخنان آیت الله نیکی ملکی

یرانوندی نماینده خرم آباد خاطر نشان کرد: آیت الله نیکی ملکی از استادان حوزه در خصوص صالحی امیری می فرماید افراد زیادی با وزارت فرهنگ کار دارند که وزیر باید این مهره ها را نگه دارند و با شناختی که از امیری دارم می تواند سکان وزارتخانه را نگه دارد .

{K۲Splitter}

تهران ایرنا نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سید رضا صالحی امیری هم متخصص و هم متعهد است ، گفت: ۳۰ سال خدمت صادقانه ایشان به نظام نشانگر تعهد ایشان است .

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد بیرانوندی روز سه شنبه در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده موافق وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جهانیان را با شاخص هایشان می شناسند و ایران را نه با معادن، تجارت ودیگر داشته هایش بلکه با میراث بزرگ و با باورهای انسانی، ادبیات و میراث تاریخی و فرهنگی آن می شناسند .
وی ادامه داد: فرهنگ مقوله ای پیچیده است، آن هم در ایران با سرزمینی پهناور که اقوام گوناگون با هویت قومی و فرهنگی در آن وجود دارد و علاوه بر تنوع در قومیت و فرهنگ، طبقات اقتصادی، اجتماعی و جوامع صنعتی و سنتی بر پیچیدگی امر فرهنگ افزوده است.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس دهم با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به مقوله فرهنگ ،اظهارداشت:موظف هستیم با در نظر داشتن فرهنگ کشور انتخابی خطیر داشته باشیم.
بیرانوندی تصریح کرد: چنین فرهنگی نیازمند سکانداری است که از سرمایه اجتماعی آگاهی داشته باشد نه اینکه با نگاه بسته ومنجمد و امنیتی به فرهنگ بنگرد بلکه امنیت را در کنار و برای فرهنگ ببیند.
وی گفت: ۳۰ سال خدمت صادقانه صالحی امیری به نظام نشان از تعهد ایشان دارد و نوشتن ۴۰ مقاله و سمت های مختلف در دانشگاه ها آیا نمی تواند تخصص ایشان را تضمین کند؟
نماینده مردم خرم آباد خطاب به نماینده مخالف وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: دوران بگم بگم ها تمام شده است، اگر بناست بگوییم چه جایی بهتر از محضر مردم؟ این چه فرهنگی است که بگویم بگویم؟ بله بگو بفرمایید.
بیرانوندی گفت: بگم بگم ها مردند؛ همه کسانی که زندگی می کنند اگر قرار است به ذرات حیاتشان پی ببریم باید به مولود فکری آنان پی ببریم. 
وی افزود: صالحی امیری این مقالات و کتابها را ننوشته اند تا وزیر شوند بلکه دغدغه های خود را نوشته اند. اینکه گفته می شود دیگری اینها را نوشته است، اگر هم نوشته چرا در قالب فرهنگ اتفاق افتاده پس صالحی امیری دغدغه فرهنگ دارد .
نماینده مردم خرم آباد در مجلس دهم اضافه کرد: ایشان با محتوای سیاسی آشناست،چالش های فرهنگی را می شناسد و به سرمایه اجتماعی و فرهنگی می اندیشند و از مهاجرت نخبگان هراسان است و می ترسد که فرزندان این دیار به دلیل تنگناها فرار کنند و خطر حاشیه نشینی را برفرهنگ می داند.
بیرانوندی خاطر نشان کرد: آیت الله نیکی ملکی از استادان حوزه در خصوص صالحی امیری می فرماید افراد زیادی با وزارت فرهنگ کار دارند که وزیر باید این مهره ها را نگه دارند و با شناختی که از امیری دارم می تواند سکان وزارتخانه را نگه دارد .
وی افزود: داریوش ارجمند از پیشکسوتان سینما می گوید ایشان را با سوابقی که سراغ دارم برای تصدی وزارتخانه صالح می دانم و نکات فراوانی از این دست وجود دارد .
نماینده مردم خرم آباد در مجلس دهم اضافه کرد: قرار است امروز قضاوت کنیم درباره تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر این قضاوت درست نباشد به مشکلاتی که در گذشته پیش آمد، مبتلا خواهیم شد؛ پس با عقلانیتی که از مجلس سراغ داریم انتخاب شایسته ای صورت گیرد.
سیام**۱۰۵۳**۱۴۲۹خبرنگار:حمید شریفی کیا**انتشاردهنده:محسن طاهرزاده